Loading

Contact

elmas@sakarya.edu.tr

(264) 295 50 00

Social Accounts

1.1-SSCI, SCI-EXP, AHCI KAPSAMINDAKİ DERGİLERDE YAYIMLANAN TAM MAKALE :
1 Uludag, G; Bardakci, S; Avsaroglu, MD; Cankaya, F; Catal, S; Ayvat, F; Kocer, A; Yildirim, SA; Elmas, M; - Investigation of the higher education students' participation in quality assurance processes based on the theory of planned behaviour: a case of Turkey - QUALITY IN HIGHER EDUCATION - ISSN : 1353-8322 - DOI : 10.1080/13538322.2021.1946273 - - English - Early Access - 2021 - WOS:000672191100001
2 Hamutoglu, NB; Basarmak, U; Sezen-Gultekin, G; Elmas, M; - The Views of The Quality Ambassadors on Quality Management in Higher Education and the Technological Barriers Encountered - CUKUROVA UNIVERSITY FACULTY OF EDUCATION JOURNAL - Vol.49 - pp.316 - ISSN : 1302-9967 - DOI : 10.14812/cufej.596963 - APR 28 2020 - English - Article - 2020 - WOS:000530128700012
3 Hamutoglu, NB; Unveren-Bilgic, EN; Elmas, M; - Quality Processes in Higher Education: A Comparative Study of Countries According to Human Development Index Reports - YUKSEKOGRETIM DERGISI - Vol.10 - pp.112 - ISSN : 2146-796X - DOI : 10.2399/yod.19.521343 - APR 2020 - Turkish - Proceedings Paper - 2020 - WOS:000567144400011
4 Elmas, M; - FACULTY' TECHNOLOGY BARRIERS FACED WITHIN THE FRAMEWORK OF QUALITY PROCESSES: SAU SAMPLE - TURKISH ONLINE JOURNAL OF EDUCATIONAL TECHNOLOGY - Vol.11 - pp.188 - ISSN : 2146-7242 - OCT - English - Article - 2012 - WOS:000309531600018
5 Caglar, N; Pala, M; Elmas, M; Eryimaz, DM; - A new approach to determine the base shear of steel frame structures - JOURNAL OF CONSTRUCTIONAL STEEL RESEARCH - Vol.65 - pp.188 - ISSN : 0143-974X - DOI : 10.1016/j.jcsr.2008.07.012 - JAN - English - Article - 2009 - WOS:000262139800019
6 Pala, M; Caglar, N; Elmas, M; Cevik, A; Saribiyik, M; - Dynamic soil-structure interaction analysis of buildings by neural networks - CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS - Vol.22 - pp.330 - ISSN : 0950-0618 - DOI : 10.1016/j.conbuildmat.2006.08.015 - MAR - English - Article - 2008 - WOS:000253117200023
7 Caglar, N; Elmas, M; Yaman, ZD; Saribiyik, M; - Neural networks in 3-dimensional dynamic analysis of reinforced concrete buildings - CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS - Vol.22 - pp.788 - ISSN : 0950-0618 - DOI : 10.1016/j.conbuildmat.2007.01.029 - MAY - English - Article - 2008 - WOS:000254980000010
1.3-SSCI, SCI-EXP, AHCI, ESCI DIŞINDAKİ ALAN ENDEKSLERİNDEKİ DERGİLERDE YAYIMLANAN TAM MAKALE :
1 YAMAN ZEYNEP,AKTAŞ MUHARREM,ELMAS MUZAFFER - Investigation of Mesh Size Effect in Finite Element Analysis of Minor Axis Bending U-Section Beams - e-Journal of New World Sciences Academy - Vol.8 - pp.225 - 2011
2 Naci Caglar, Muzaffer Elmas, Zeynep Dere Yaman, Mehmet Saribiyik - Neural networks in 3-dimensional dynamic analysis of reinforced concrete buildings”, 22 (2008) 788–800 - Construction and Building Materials - Vol.22 - pp.788 - Nisan - 2007
3 Mustafa Kutanis, Muzaffer Elmas - Non-Linear Seismic Soil-Structure Interaction Analysis Based on the Substructure Method in the Time Domain - Turkish Journal of Engineering & Environmental Sciences - Vol.25 - 0 - SAU
1.4-DİĞER HAKEMLİ ULUSAL VEYA ULUSLARARASI DERGİLERDE YAYIMLANAN TAM MAKALE :
1 M. Elmas, E. Ağcakoca - Düşey Deprem Etkisinin Zaman Tanım Alanında Hesap Yöntemi İle İncelenmesi - Sakarya Üniveritesi Fen Bilimleri Dergisi - Vol.81 - pp.9 - 2002
1.5-DİĞER BİLİMSEL/SANATSAL DERGİLERDE YAYIMLANMIŞ TAM MAKALE :
1 KUTANİS, M. , ELMAS M. - NON-LİNEAR SEİSMİC SOİL-STRUCTURE İNTERACTİON ANALYSİS BASED ON THE SUBSTRUCTURE METHOD İN THE TİME DOMAİN - TURKİSH JOURNAL OF ENGİNEERİNG & ENVİROMENTALSCİENCES - Vol.25 - 2001 - SAU
2 ELMAS, M., GÜNDÜZ, Z., KUTANİS, M. - YER HAREKETİ ETKİSİNDEKİ ZEMİN YAPI SİSTEMLERİNİN ÜÇ BOYUTLU SONLU ELEMANLARLA MODELLENEREK İNCLENMESİ - SAÜ FEN BİLİMLERİ DERGİSİ - Vol.1 - pp.41 - 1997 - SAU
3 GÜNAY,D., ELMAS, M., AYDEMİR, A., CAGLAR, N., ÖZER, H. - ENİNE DİKİŞLİ KAYNAK BAĞLANTILARDA GERİLME ANALİZİ - MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ - Vol.3 - pp.323 - 1997 - SAU
4 ELMAS, M ., GÜNAY, D., - YAPIŞTIRICI BAĞLI ALIN BAĞLANTIDA GERİLME DAĞILIMI - SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ DERGİSİ - pp.32 - 1995 - SAU
2.2-ULUSLARARASI KONGRE VE SEMPOZYUMLARDA SÖZLÜ OLARAK SUNULAN VE TAM METİN OLARAK YAYIMLANAN TEBLİĞ :
1 Naci CAGLAR, Muzaffer ELMAS, Hakan OZTURK, Aydın DEMİR ve Abdulhalim AKKAYA - Betonarme Kesitlerdeki Moment-Eğrilik İlişkisinin Yapay Sinir Ağları ile İrdelenmesi - June 25-27 - 2013
2 ALİ SARIBIYIK; NACİ ÇAĞLAR; MUZAFFER ELMAS; - Betonların Güçlendirilmesinde Karbon Fiber Takviyeli Polimer Yerine Cam Fiber Takviyeli Polimer Kullanılması  - 2013
3 Naci CAGLAR, Hakan OZTURK, Muzaffer ELMAS, Aydin DEMIR ve Abdulhalim AKKAYA - TDY-1998 ÖNCESİ TASARLANMIŞ BETONARME BİNALARDAKİ PERDE ORANININ YAPI PERFORMANSINA ETKİSİ - December 13-15 - 2012
4 Naci CAGLAR, Abdulhalim AKKAYA, Muzaffer ELMAS, Hakan OZTURK ve Aydin DEMIR - YUMUŞAK KAT DÜZENSİZLİĞİ BULUNAN BETONARME YAPILARIN DAVRANIŞINA FARKLI ZEMİNLERİN ETKİSİ - December 13-15 - 2012
5 Naci CAGLAR, Aydin DEMIR, Muzaffer ELMAS, Hakan OZTURK ve Abdulhalim AKKAYA - BETONARME KESİTLERDEKİ MOMENT-EĞRİLİK İLİŞKİSİ İÇİN BASİT BİR FORMÜLASYON - December 13-15 - 2012
6 Prof. Dr. Hüseyin ÜNAL, Abdullah Mimaroglu, Muzaffer Elmas - Effect of Glass Fiber and Glass Beads Content on Mechanical and Tribological Properties of Polyamide-6 - 26-30 March - 2012
7 Prof. Dr. Hüseyin ÜNAL, Abdullah Mimaroğlu, Muzaffer Elmas, İ. Kutay Yılmazçoban - Reliability and Robustness of Wheelchairs under Impact Loading - August 26-31 - 2012
8 Mehmet Durman, Muzaffer Elmas, Ali Osman Kurt, Nesrin Kenar - BOLOGNA SÜRECİ KAPSAMINDA SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ EĞİTİM ÖĞRETİM PROGRAMLARINI GÜNCELLEME REHBERİ - 27-29 Mayıs 2011 - 2011
9 B.Alıcıoğlu, M.Aktaş, M. Elmas, Z. D. Yaman - Düzensiz Geometriye Sahip Çerçevelerde, Dairesel Kesite Sahip Merkezi Çelik Çaprazların Performans Analizi - Aralık 2011 - 2011
10 Yaman, Z., Aktas, M., Elmas, M., - Verification Of Nonlinear Finite Element Modeling Of I-Shaped Steel Beams Under Combined Loading - September 2008. - 2008 - B-SAU-5219
11 Naci Çağlar, N, MERT, M Elmas; - Fiber Takviyeli Polimerlerle Güçlendirilen Betonarme Kirişlerin Doğrusal Olmayan Analizi - 22-24 Ekim 2007 - 2007 - SAU
12 S. Firat, I. Cankaya, M. Elmas, E. Celebi - Türk Dünyası Araştırma, Eğitim ve Gençlik Merkezi - 11-13 Haziran - 2007 - B-SAU-4427
13 ABDULLAH, H., YALÇIN, M.A., ELMAS, M., BAYRAK, M., SAZAK, N., YILDIZ, M. - Ecological Concepts in Engineering Curricula to Assist in the Globalization of the Profession - 4-8 March - 2006 - SAU
14 S. Fırat, M.A. Komur, M. Sarıbıyık, N. Çağlar, M. Elmas - Determination of Capacity Curves and Hinge Locations of RC Frame Structures Using ANN - 2004 - SAU
15 Komur, M. A., Elmas, M., Caglar N., and Sarıbıyık, M. - APPLICATION OF ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS ON PUSHOVER ANALIYSIS OF REINFORCED CONCRETE PLANE FRAME SYSTEMS - 10 - 10-2004 - 2004 - B-SAU-5221
16 M.AYDIN KÖMÜR;S. FIRAT;SARIBIYIK,MEHMET;ÇAĞLAR,NACİ;ELMAS,MUZAFFER - DETERMINATION OF CAPACITY CURVES AND HINGE LOCATION OF RC FRAME STRUCTURES USING - 09 - 09-2004 - 2004 - B-SAU-5222
17 MEHMET AYDIN KÖMÜR;ÇAĞLAR,NACİ;ELMAS,MUZAFFER - BETONARME DÜZLEM ÇERÇEVE SİSTEMLERİN İTME ANALİZİNE YAPAY SİNİR AĞLARININ UYGULANMASI - 08 - 08-2003 - 2003 - B-SAU-5223
18 ÇAĞLAR,NACİ;M.AYDIN KÖMÜR;SARIBIYIK,MEHMET;ELMAS,MUZAFFER - ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS IN SEISMIC EVALUATIONS OF RC PLANE FRAME STRUCTURES - 08 - 08-2003 - 2003 - B-SAU-5225
19 Caglar N., Komur, M. A., Sarıbıyık, M. and Elmas, M. - Artificial Neural Networks in Seismic Evaluations of RC Plane Frame Structures - 2003 - B-SAU-4251
20 ELMAS,MUZAFFER;N.ÇAĞLAR;N.MERT - "FE ANALIYSIS OF RC BEAMS GLUDING STEEL PLATES" - 1-3 November 2000 - 2000 - SAU
21 ELMAS,MUZAFFER;M.KUTANİŞ - THE SOIL STRUCTURE INTERACTION ANALIYSIS BASED ON SUBSTRUCTURE METHOD IN TIME DOMAIN - 2000 - B-SAU-5226
22 ELMAS,MUZAFFER;N.ÇAĞLAR;N.MERT - FE ANALIYSIS OF RC BEAMS GLUDING STEEL PLATES - 11 - 11-2000 - 2000 - B-SAU-5227
23 ELMAS,MUZAFFER;T.KARABÖRK - DYNAMIC ANALYSIS OF MULTISTOREY STRUCTURAS WITH RUBBER BEARING IN THE BASE ISOLATION - 11 - 11-2000 - 2000 - B-SAU-5228
24 ELMAS,MUZAFFER;ÇAĞLAR,NACİ - NEURAL NETWORKS IN DYNAMIC ANALYSIS OF TALL BUILDINGS - 09 - 09-1999 - 1999 - B-SAU-5229
25 ELMAS,MUZAFFER;H.UCPIRTI;N.MERT - THE STRUCTURAL AND GEOLOGICAL INVESTIGATION ON THE ADANA CEYHAN EARTHQUAKE - 1999 - B-SAU-5231
26 ELMAS,MUZAFFER - EARTHQUAKE PREOAREDNESS PLANS EARTHQUAKE SCENARIO - 06 - 06-1999 - 1999 - B-SAU-5233
27 ELMAS,MUZAFFER;H.UCPIRTI;N.MERT - "THE STRUCTURAL AND GEOLOGICAL INVESTIGATION ON THE ADANA CEYHAN EARTHQUAKE" - 9-12 August 1999 - 1999 - SAU
28 ELMAS,MUZAFFER;N.ÇAĞLAR - NEURAL NETWORKS IN DYNAMIC ANALYSIS OF TALL BUILDINGS - 09 - 09-1999 - 1999 - B-SAU-5237
29 MUZAFFER ELMAS; HASAN ARMAN; NECATİ MERT; - THE STRUCTURAL AND GEOLOGICAL INVESTIGATION ON THE ADANA CEYHAN EARTHQUAKE - 1999
30 MUZAFFER ELMAS; NACİ ÇAĞLAR; NECATİ MERT; - DETERMİNATION OF EARTHQUAKE DAMAGE ON RC STRUCTURES USING NEURAL NETWORK - 1998
31 ELMAS,MUZAFFER;ÇAĞLAR,NACİ;N.MERT - THE FINITE ELEMENT ANALYSIS OF EXTERNALLY PLATED RC BEAMS - 09 - 09-1998 - 1998 - B-SAU-5238
32 ELMAS,MUZAFFER;ÇAĞLAR,NACİ;N.MERT - "THE FINITE ELEMENT ANALYSIS OF EXTERNALLY PLATED RC BEAMS" - 09 1998 - 1998 - SAU
33 M.KUTANİŞ;ELMAS,MUZAFFER - THE SUBSTRUCTURE METHOD OF SOIL STRUCTURE INTERACTION ANALYSIS BASED ON INFINITESIMAL FINITE ELEMENT CELL METHOD - 09 - 09-1998 - 1998 - B-SAU-5236
34 ÇAĞLAR,NACİ;ELMAS,MUZAFFER - DYNAMIC ANALIYSIS OF TALL BUILDINGS SUBJECTED TO EARTHQUAKE EFFECTS USING NEURAL NETWORKS - 09 - 09-1998 - 1998 - B-SAU-5239
35 ELMAS,MUZAFFER;N.ÇAĞLAR;N.MERT - DETERMİNATION OF EARTHQUAKE DAMAGE ON RC STRUCTURES USING NEURAL NETWORK - 08 - 08-1998 - 1998 - B-SAU-5240
36 ELMAS,MUZAFFER;M.KUTANIŞ - THE SUBSTRUCTURE METHOD OF DYNAMIC SOIL STRUCTURE INTERACTION ANALYSIS BASED ON CONSISTED INFINITESIMAL FINITE ELEMENT CELL METHOD ,SEISMIC SAFESTY OF BIG CTIES - 09 - 09-1998 - 1998 - B-SAU-5241
37 D.GÜNAY;ELMAS,MUZAFFER;ÇAĞLAR,NACİ;A.AYDEMİR - STRESS ANALYSIS OF ADHESIVE BUTT JOINTS SUBJECTED TO AXIAL LOAD - 05 - 05-1997 - 1997 - B-SAU-5242
38 ELMAS,MUZAFFER;ÇAĞLAR,NACİ - LATERAL -TORSIONAL MOTION OF TALL BUILDINGS SUBJECTED TO EARTHQUAKE EFFECTS - 05 - 05-1997 - 1997 - B-SAU-5243
2.6-ULUSAL KONGRE VE SEMPOZYUMLARDA SÖZLÜ OLARAK SUNULAN VE TAM METİN OLARAK YAYIMLANAN TEBLİĞ :
1 MUZAFFER ELMAS; NECATİ MERT; - EARTHQUAKE PREPAREDNESS PLANS:EARTHQUAKE SCENARIO OF SAKARYA CITY - 2014
2 M.KUTANİŞ;ELMAS,MUZAFFER - YAPI ZEMİN DİNAMİK ETKİLEŞİMİNDE GEOMETRİK NARİNLİK ETKİSİ - 03 - 03-2005 - 2005 - B-SAU-5244
3 M.KUTANİŞ;ELMAS,MUZAFFER - YEREL ZEMİN ŞARTLARININ TASARIM YER HAREKETİ ÜZERİNDE ETKİLERİ - 03 - 03-2005 - 2005 - B-SAU-5245
4 Çağlar, N., Sarıbıyık, M., Elmas M. ve Pala, M. - USE OF ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS TO ESTABLISH A SHORT COUPON FOR FIBRE REINFORCED PLASTIC - 06-08 Haziran - 2002 - B-SAU-5246
5 ELMAS,MUZAFFER;A.ALTINDAL - 11 - 11-1999 - 1999 - B-SAU-5247
6 ELMAS,MUZAFFER;N.MERT - SAKARYA İLİ DEPREM SENARYOSU - 1999 - B-SAU-5248
7 ELMAS,MUZAFFER;N.MERT - EARTHQUAKE PREPAREDNESS PLANS:EARTHQUAKE SCENARIO OF SAKARYA CITY - 03 - 03-1999 - 1999 - B-SAU-5249
8 Prof.Dr. Muzaffer ELMAS, Yrd. Doç.Dr. Necati MERTMUZAFFER ELMAS; NECATİ MERT; - EARTHQUAKE PREPAREDNESS PLANS:EARTHQUAKE SCENARIO OF SAKARYA CITY - 1999
9 MUZAFFER ELMAS; NACİ ÇAĞLAR; NECATİ MERT; - STRUCTURAL BEHAVIOUR OF RC BEAMS STRENGTHENED GLUEDED WITH EPOXY OF THIN STEEL PLATES - 1998
10 ELMAS,MUZAFFER;M.KUTANİŞ - SINIRSIZ ORTAM VE ÜST YAPININ DİNAMİK ETKİLEŞİMİ - 11 - 11-1998 - 1998 - B-SAU-5250
11 ELMAS,MUZAFFER;N.ÇAĞLAR;MERT,NECATİ - DEPREM HASAR DÜZEYLERİNİN YAPAY SİNİR AĞLARI KULLANILARAK BELİRLENMESİ - 1998 - B-SAU-5251
12 ELMAS,MUZAFFER;ÇAĞLAR,NACİ - DEPREM ETKİSİNDEKİ BİNALARIN YAPAY SİNİR AĞLARI İLE DİNAMİL ANALİZİ - 1998 - B-SAU-5252
13 ELMAS,MUZAFFER - TEKNOLOJİ VE BARIŞ - 08 - 08-1998 - 1998 - B-SAU-5253
14 ELMAS,MUZAFFER;M.KUTANİŞ - YERLEŞİM MERKEZLERİNDE DEPREM SENARYOLARININ HAZIRLANMASI - 12 - 12-1997 - 1997 - B-SAU-5254
15 ELMAS,MUZAFFER;ÇAĞLAR,NACİ;N.MERT - STRUCTURAL BEHAVIOUR OF RC BEAMS STRENGTHENED GLUEDED WITH EPOXY OF THIN STEEL PLATES - 09 - 09-1997 - 1997 - B-SAU-5255
16 ELMAS,MUZAFFER;ÇAĞLAR,NACİ;MERT,NECATİ - STRENGTHENING OF DAMAGED RC BEAMS GLUEDED WITH EPOXY OF THIN STEEL PLATES - 10 - 10-1997 - 1997 - B-SAU-5256
17 ELMAS,MUZAFFER;N.ÇAĞLAR;MERT,NECATİ - ÇELİK PLAKLARLA GÜÇLENDİRİLMİŞ BETONARME KİŞİLERDE GERİLME ANALİZİ - 06 - 06-1997 - 1997 - B-SAU-5257
18 ELMAS,MUZAFFER;ÇAĞLAR,NACİ;N.MERT - STRENGTHENING OF DAMAGED RC BEAMS GLUEDED WITH EPOXY OF THIN STEEL PLATES - 10 - 10-1997 - 1997 - B-SAU-5304
19 ELMAS,MUZAFFER;ÇAĞLAR,NACİ;N.MERT - STRUCTURAL BEHAVIOR OF RC BEAMS STRENGTHENED GLUEDED WITH EPOXY OF THIN STEEL PLATES - 09 - 09-1997 - 1997 - B-SAU-5303
20 ELMAS,MUZAFFER;D.GÜNAY;ÇAĞLAR,NACİ;A.AYDEMİR - EKSENEL YÜK ETKİSİNDE YAPIŞTIRICI ALIN BAĞLI SİLİNDİRİK BAĞLANTILARDA GERİLME - 09 - 09-1996 - 1996 - B-SAU-5260
21 ELMAS,MUZAFFER - DEPREM ETKİSİNDEKİ ÇOK KATLI BETONARME BİNALARIN BURULMALI YANAL HAREKETİ - 05 - 05-1996 - 1996 - B-SAU-5261
22 ELMAS,MUZAFFER - DİNAMİK ZEMİN YAPI ETKİLEŞİMİ - 1996 - B-SAU-5262
23 ELMAS,MUZAFFER;M.KUTANİŞ;ÇAĞLAR,NACİ - MODELING OF REINFORCED CONCRETE SHEAR -WALL - 06 - 06-1995 - 1995 - B-SAU-5263
24 ELMAS,MUZAFFER - BETONARME PERDELERİNİN MODELLENMESİ - 1995 - B-SAU-5264
25 ELMAS,MUZAFFER - BETONARME PERDE DUVARLARININ ÇUBUK TEORİSİNE GÖRE MODELLENMESİ - 1995 - B-SAU-5265
26 ELMAS,MUZAFFER;M.KUTANİŞ;N.ÇAĞLAR - BETONARME PERDE DUVARLARIN MODELLENMESİ - 1995 - B-SAU-5268
2.8-ULUSAL KONGRE VE SEMPOZYUMLARDA POSTER OLARAK SUNULAN VE YAYIMLANAN TEBLİĞ :
1 Z.D.Yaman, M.Aktaş, M. Elmas, - Zayıf Eksende Eğilen U Kesitli Kirişlerin Sonlu Eleman Modellemesinde Çözüm Ağı Sıklığı Etkisinin İncelenmesi - 14-16 Ekim 2010 - 2010
3.4-ALANINDA ULUSAL YAYIMLANAN BİLİMSEL KİTAP :
1 MUZAFFER EMAS - DİNAR DEPREMİ GÖRÜŞLER VE ÖNERİLER - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ MATBAASI - 1995 - SAU
4.2-DİĞER ULUSLARARASI ÖZEL VEYA RESMİ KURUM VE KURULUŞLAR TARAFINDAN DESTEKLENMİŞ PROJE (YALNIZCA AR-GE NİTELİĞİNDEKİ PROJELER) :
1 Muzaffer ELMAS,Dilek Mercan ERYILMAZ - Öngermeli Çelik I-Profillerin Plastik Davranışı ve Dizaynı - Vol. 4000 - DOI : Durduruldu - 2010-50-02-019 - 2010
2 Muzaffer ELMAS,Dilek Mercan ERYILMAZ - öngermeli Çelik I-Profillerin Plastik Davranışı ve Dizaynı - Vol.4000 - DOI : Durduruldu - 3 - 2010 - SAU-FBDTEZ -2010-50-02-019
3 Muzaffer ELMAS,Zeynep DERE YAMAN - Çelik U profillerin plastişk davranışı ve plastik dizaynı - Vol.3000 - DOI : Tamamlandı - 11 - 2007 - SAU-FBDTEZ -2007-50-02-017
4 Muzaffer ELMAS - İzole edilmiş sıvı tanklarının sarsma tablası deneyi ve sismik analizi - Vol.2000 - DOI : Güncelleniyor - 3 - 2006 - SAU-FBDTEZ -2006-FBD-033
5 World İnstitute For Disaster Risk Management, General Directorate of Disasters Affairs , Middle East Tecnical University, Sakarya University - DRM_MERM PROJECT (Deprem Bölgeleri için Mikro Bölgelendirme Projesi) - DOI : Tamamlandı - 2004
4.3-TÜBA VE TÜBİTAK DESTEKLİ PROJE :
1 Muzaffer ELMAS,Hüseyin Serdar KÜYÜK, Muharrem AKTAޞ, Zeynep DERE YAMAN - SAÜ Merkez Kampüsü için Deprem Uyarı Sistemi Geliştirilmesi - Vol.12000 - DOI : Rapor bekleniyor - 7 - 2010 - SAU-BAP -2010-01-04-010
2 Hüseyin Serdar KÜYÜK,Muzaffer ELMAS, Muharrem AKTAޞ, Zeynep DERE YAMAN - Gerçek Zamanlı Çevrimiçi Yapı Sağlığı İzleme Sistemi Geliştirilmesi - Vol.16000 - DOI : Rapor bekleniyor - 7 - 2010 - SAU-BAP -2010-01-04-011
3 Naci ÇAОLAR,Muzaffer ELMAS, Mehmet SARIBIYIK, Mansur SÜMER, ömer öZKAN, Ali SARIBIYIK - Betonarme Kirişlerin Güçlendirilmesinde Cam Elyaf ile Karbon Elyaf Malzemelerin Karşılaştırılması - Vol.16000 - DOI : Rapor bekleniyor - 7 - 2010 - SAU-BAP -2010-01-04-012
4 Prof.Dr. Muzaffer ELMAS, Hüseyin Serdar KÜYÜK, Muharrem AKTAŞ, Zeynep DERE YAMAN - SAÜ Merkez Kampüsü için Deprem Uyarı Sistemi Geliştirilmesi - Mühendislik Fakültesi - Vol.12000 - pp.0.01 - DOI : Devam ediyor - 7 - 2010-01-04-010 - 2010 - SAU
5 Hüseyin Serdar KÜYÜK, Muzaffer ELMAS, Muharrem AKTAŞ, Zeynep DERE YAMAN - Gerçek Zamanlı Çevrimiçi Yapı Sağlığı İzleme Sistemi Geliştirilmesi - Mühendislik Fakültesi - Vol.16000 - pp.16000 - DOI : Devam ediyor - 7 - 2010-01-04-011 - 2010 - SAU
6 Depreme Dayanıklı Yapı Tasarımında Pultruzyon Metoduyla Üretilen Cam Fiber Takviyeli Plastiklerin Kullanılması - DOI : Tamamlandı - 2003K120970 - 0 - SAU
7 Sera Tasarımında Pultruzyon Metoduyla Üretilen Cam Fiber Takviyeli Plastiklerin Kullanılması - DOI : Tamamlandı - MAG 104M395 - 0 - SAU
12.1-YÖNETİMİNDE TAMAMLANAN HER DOKTORA/SANATTA YETERLİLİK TEZİ İÇİN :
1 PROF. DR. MUZAFFER ELMAS YRD. DOÇ. DR. MUHARREM AKTAŞ - ZAYIF EKSENDE EĞİLEN ÇELİK U KESİTLİ PROFİLLERİN PLASTİK TASARIM KOŞULLARININ İRDELENMESİ - ZEYNEP YAMAN - ISSN : - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ - İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ - 2010
2 Zeynep Yaman - Zayıf Eksende Eğilen Çelik U Kesitli Profillerin Plastik Tasarım Koşullarının İrdelenmesi - Sakarya Üniversitesi - Yapı - 2010 - SAU
3 ZEYNEP YAMAN - ZAYIF EKSENDE EĞİLEN ÇELİK U KESİTLİ PROFİLLERİN PLASTİK TASARIM KOŞULLARININ İRDELENMESİ - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ - 2010 - SAU
4 - Eğilme etkisindeki Ukesitli profillerin plastik davranışı ve dizaynı - ZEYNEP DERE YAMAN - ISSN : - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ - İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ - 2009
5 PROF. DR. MUZAFFER ELMAS - KARBON FİBER TAKVİYELİ POLİMER PLAKALARLA GÜÇLENDİRİLMİŞ BETONARME KİRİŞLERİN DOĞRUSAL OLMAYAN ANALİZİ - NECATİ MERT - ISSN : - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ - İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ - 2007
6 NECATİ MERT - KARBON FİBER TAKVİYELİ POLİMER PLAKALARLA GÜÇLENDİRİLMİŞ BETONARME KİRİŞLERİN DOĞRUSAL OLMAYAN ANALİZİ - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ - 2007 - SAU
7 PROF. DR. MUZAFFER ELMAS - YAPAY SİNİR AĞLARI İLE BETONARME BİNALARIN STATİK İTME ANALİZİ - MEHMET AYDIN KÖMÜR - ISSN : - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ - İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ - 2004
8 PROF. DR. MUZAFFER ELMAS - ZEMİN YAPI DİNAMİK ETKİLEŞİMİNİN YAPAY SİNİR AĞLARI İLE ANALİZİ - MURAT PALA - ISSN : - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ - İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ - 2004
9 MEHMET AYDIN KÖMÜR - YAPAY SİNİR AĞLARI İLE BETONARME BİNALARIN STATİK İTME ANALİZİ - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ - 2004 - SAU
10 MURAT PALA - ZEMİN YAPI DİNAMİK ETKİLEŞİMİNİN YAPAY SİNİR AĞLARI İLE ANALİZİ - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ - 2004 - SAU
11 NACİ ÇAĞLAR - YAPAY SİNİR AĞLARI İLE BİNALARIN DİNAMİK ANALİZİ - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ - 2001 - SAU
12 TURAN KARABÖRK - TİTREŞİM KONTROL SİSTEMLERİ VE YÜKSEK SÖNÜMLÜ KAUÇUK YATAK UYGULAMALARI - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ - 2001 - SAU
13 MUSTAFA KUTANİS - YAPI-ZEMİN DİNAMİK ETKİLEŞİMİ - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ - 2001 - SAU
14 PROF.DR.MUZAFFER ELMAS - TİTREŞİM KONTROL SİSTEMLERİ VE YÜKSEK SÖNÜMLÜ KAUÇUK YATAK UYGULAMALARI - TURAN KARABÖRK - ISSN : - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ - İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ - 2001
15 PROF.DR.MUZAFFER ELMAS - YAPI-ZEMİN DİNAMİK ETKİLEŞİMİ - MUSTAFA KUTANİS - ISSN : - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ - İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ - 2001
16 PROF. DR. MUZAFFER ELMAS - YAPAY SİNİR AĞLARI İLE BİNALARIN DİNAMİK ANALİZİ - NACİ ÇAĞLAR - ISSN : - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ - İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ - 2001
12.2-YÖNETİMİNDE TAMAMLANAN HER YÜKSEK LİSANS TEZİ İÇİN :
1 PROF. DR. MUZAFFER ELMAS - TASARIM KUSURLARININ MEVCUT BETONARME YAPILARIN PERFORMANSINA ETKİLERİ - ADEM ÖZTÜRKÇÜ - ISSN : - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ - İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ - 2011
2 ADEM ÖZTÜRKÇÜ - TASARIM KUSURLARININ MEVCUT BETONARME YAPILARIN PERFORMANSINA ETKİLERİ - SAKARYA ÜNYVERSİTESİ - İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ - 2011 - SAU
3 - Tasarım Kusurlarının Mevcut Betonarme Yapıların Performansa Etkileri - ADEM ÖZTÜRKÇÜ - ISSN : - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ - İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ - 2010
4 PROF. DR. MUZAFFER ELMAS - BİNALARDA DÜŞEY DEPREM ETKİSİNİN ZAMAN TANIM ALANINDA HESAP YÖNTEMİ İLE İNCELENMESİ - ELİF DOĞAN - ISSN : - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ - İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ - 2004
5 ELİF DOĞAN - BİNALARDA DÜŞEY DEPREM ETKİSİNİN ZAMAN TANIM ALANINDA HESAP YÖNTEMİ İLE İNCELENMESİ - SAKARYA ÜNYVERSİTESİ - İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ - 2004 - SAU
6 UĞUR GÜNOĞLU - DEPREM HASARLARI,GÜÇLENDİRME VE ONARIM AKTİF-PASİF KONTROL SİSTEMLERİ - SAKARYA ÜNYVERSİTESİ - İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ - 2003 - SAU
7 ŞEBNEM DEMİRCAN - DÜŞEYDE DÜZENSİZ BİNALARDA TEMEL YALITIM UYGULAMASI - SAKARYA ÜNYVERSİTESİ - İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ - 2003 - SAU
8 HASAN HAROĞLU - 17 AĞUSTOS DEPREMİNDE ADAPAZARINDA YIKILAN BETONARME BİNALARIM PROJE HATALARI - SAKARYA ÜNYVERSİTESİ - İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ - 2003 - SAU
9 GÖKHAN GÖKER - 17 AĞUSTOS 1999 DEPREMİNDE YIKILAN BİNALARIN TASARIM HATALARI - SAKARYA ÜNYVERSİTESİ - İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ - 2003 - SAU
10 HASAN ÇALIŞKAN - BETONARME YAPILARIN GÜÇLENDİRME TEKNİKLERİ - SAKARYA ÜNYVERSİTESİ - İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ - 2003 - SAU
11 PROF. DR. MUZAFFER ELMAS - DEPREM HASARLARI,GÜÇLENDİRME VE ONARIM AKTİF-PASİF KONTROL SİSTEMLERİ - UĞUR GÜNOĞLU - ISSN : - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ - İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ - 2003
12 PROF. DR. MUZAFFER ELMAS - DÜŞEYDE DÜZENSİZ BİNALARDA TEMEL YALITIM UYGULAMASI - ŞEBNEM DEMİRCAN - ISSN : - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ - İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ - 2003
13 PROF. DR. MUZAFFER ELMAS - 17 AĞUSTOS DEPREMİNDE ADAPAZARINDA YIKILAN BETONARME BİNALARIM PROJE HATALARI - HASAN HAROĞLU - ISSN : - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ - İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ - 2003
14 PROF. DR. MUZAFFER ELMAS - 17 AĞUSTOS 1999 DEPREMİNDE YIKILAN BİNALARIN TASARIM HATALARI - GÖKHAN GÖKER - ISSN : - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ - İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ - 2003
15 PROF. DR. MUZAFFER ELMAS - BETONARME YAPILARIN GÜÇLENDİRME TEKNİKLERİ - HASAN ÇALIŞKAN - ISSN : - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ - İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ - 2003
16 PROF. DR. MUZAFFER ELMAS - DEPREM ETKİSİNDEKİ YAPILARI KORUNMASI AMACIYLA UYGULANAN AKTİF,PASİF VE KARMA KONTROL SİSTEMLERİ - MEHTAP KARABAY - ISSN : - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ - İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ - 2002
17 MEHTAP KARABAY - DEPREM ETKİSİNDEKİ YAPILARI KORUNMASI AMACIYLA UYGULANAN AKTİF,PASİF VE KARMA KONTROL SİSTEMLERİ - SAKARYA ÜNYVERSİTESİ - İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ - 2002 - SAU
18 SERKAN KIYATSIL - DEPREMDE HASAR GÖREN YAPILAR VE ONARIM GÜÇLENDİRME SORUNLARI - SAKARYA ÜNYVERSİTESİ - İNŞAAT MÜH - 2001 - SAU
19 PROF. DR. MUZAFFER ELMAS - DEPREMDE HASAR GÖREN YAPILAR VE ONARIM GÜÇLENDİRME SORUNLARI - SERKAN KIYATSIL - ISSN : - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ - İNŞAAT MÜH - 2001
20 DOÇ. DR. MUZAFFER ELMAS - YAPI HASARLARI VE ONRAIM METODLARI - VEYSEL ALÇİÇEK - ISSN : - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ - İNŞAAT MÜH - 2000
21 VEYSEL ALÇİÇEK - YAPI HASARLARI VE ONRAIM METODLARI - SAKARYA ÜNYVERSİTESİ - İNŞAAT MÜH - 2000 - SAU
22 MURAT PALA - DEPREM ETKİSİNDEKİ BETONARME YÜKSEK BİNALARIN ZEMİN - YAPI ETKİLEŞİMİ - SAKARYA ÜNYVERSİTESİ - İNŞAAT MÜH - 1996 - SAU
23 DOÇ. DR. MUZAFFER ELMAS - DEPREM ETKİSİNDEKİ BETONARME YÜKSEK BİNALARIN ZEMİN - YAPI ETKİLEŞİMİ - MURAT PALA - ISSN : - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ - İNŞAAT MÜH - 1996
24 DOÇ. DR. MUZAFFER ELMAS - BURULMA YAPAN ÇOK KATLI BETONARME YAPILARDA DEPREM ETKİSİNİN İNCELENMESİ - NACİ ÇAĞLAR - ISSN : - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ - İNŞAAT MÜH - 1995
25 NACİ ÇAĞLAR - BURULMA YAPAN ÇOK KATLI BETONARME YAPILARDA DEPREM ETKİSİNİN İNCELENMESİ - SAKARYA ÜNYVERSİTESİ - İNŞAAT MÜH - 1995 - SAU
13.1-LİSANSÜSTÜ DÜZEYDE DERS VERMEK. (SON 3 YILDA HER DERS İÇİN, HER YIL İÇİN EN FAZLA 5 DERS) :
1 UZMANLIK ALAN DERSİ - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2012
2 UZMANLIK ALAN DERSİ - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2012
3 UZMANLIK ALAN DERSİ - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2011
4 UZMANLIK ALAN DERSİ - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2011
5 UZMANLIK ALAN DERSİ - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2011
6 UZMANLIK ALAN DERSİ - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2011
7 UZMANLIK ALAN DERSİ - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2010
8 UZMANLIK ALAN DERSİ - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2010
9 UZMANLIK ALAN DERSİ - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2010
10 UZMANLIK ALAN DERSİ - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2010
MAKALELER
Bologna Süreci Uygulama veya Uygulayamama
A new approach to determine the base shear of steel frame structures
Dynamic soil structure interaction analysis of buildings by neural networks
Neural networks in 3 dimensional dynamic analysis of reinforced concrete buildings
Non Linear Seismic Soil Structure Interaction Analysis Based on the Substructure Method in the Time Domain