Prof.Dr.
Muzaffer ELMAS
Birim
Mühendislik Fakültesi
İnşaat Mühendisliği Bölümü
İletişim
(264) 295 50 00